06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

José Struik

Eigenaar van de Treeker Wissel

Natuurbeheer met schaapskuddes

Natuurbeheer

Begrazing met schaapskuddes vormt een onmisbaar onderdeel van het beheer van veel natuurgebieden en leveren daarnaast een belangrijke ecologische bijdrage aan onze natuur.

Lees meer…

Werkwijze

Periodieke begrazing aan de hand van een passend begrazingsplan zorgt voor het behalen van de doelstellingen van de natuurbeheerder.

Lees meer…

Schaap adopteren

Misschien is het ook leuk om een schaap te adopteren voor u zelf of als cadeautje. Voor €25 per jaar adopteert u een van onze schapen en steunt u zowel de schaapskudde als uw geadopteerde schaap.

Voor meer info kijk op:

https://schaapadopteren.nl/

De Schaapskudde

De 340 schapen vormen onze kudde, die onder begeleiding van de herder en zijn hond de gebieden begrazen.

Lees meer…

Heidebeheer

Schapen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met heidevegetaties en de bijbehorende biodiversiteit. De Nederlandse heide is voor een belangrijk deel ontstaan door begrazing met schapen. Het is eigenlijk dus logisch dat schapenbegrazing de beste manier is om heide te onderhouden.

Op de Utrechtse Heuvelrug is een bijzondere situatie ontstaan doordat ruim 300 ha. bos is omgevormd naar open natuur, voornamelijk door middel van plaggen. Begrazing is noodzakelijk om dichtgroeien van de opengewerkte gebieden tegen te gaan. De schapen houden de vegetatie kort zodat het open karakter behouden blijft en heidevegetatie kan ontstaan.Een rondtrekkende schaapskudde verbindt flora en fauna van geïsoleerde heideterreinen door het transport van zaden en zelfs kleine fauna, als insecten. Daarmee is begrazing bij uitstek ook geschikt voor snippers heide, opengekapte stroken en corridors. Begrazing met schapen is onmisbaar voor regulier heidebeheer.

Laatste nieuwsberichten

Bekijk hier alle nieuwsberichten.

Puppy’s bij de schaapskudde!

Er zijn een paar nieuwe gezichten bij gekomen! 's ochtends op 2 maart 2021 is de bordecollie Skye bevallen van 4 puppy's, Maximus, Joy, Michel en Pat.

Beelden van de lammerperiode

Tijdens de lammerperiode krijgen we ook regelmatig hulp van enthousiaste stagairs uit het hele land. Ze krijgen bij ons de kans om meer te leren over schapen en in het bijzonder de lammerperiode. Mede door de hulp van deze stagiairs verloopt deze periode zo goed...

De lammetjes van 2020

Na de nodige voorbereidingen ging begin februari de groep van zo'n 180 drachtige ooien naar binnen. De lammerperiode van 2020 was aangebroken. Inmiddels zijn we een ruime maand verder en in de afgelopen weken zijn er maar liefst 285 lammeren geboren! Op het hoogtepunt...

Schaapskudde = fun

Bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van natuurgebieden vinden een grazende en rondtrekkende schaapskudde gewoon leuk. De schaapskudde vertegenwoordigt de cultuurhistorische waarde van het heidelandschap. De recreatieve waarde van een natuurterrein profiteert enorm van de aanwezig van een schaapskudde. Dit leidt veelal tot spontane ontmoetingen tussen recreanten en schaapsherder, ontmoetingen waarin de schaapskudde en natuurbeheer centraal staan. Vanuit dit oogpunt functioneert de schaapsherder tevens als gastheer/vrouw voor het natuurgebied. Naast recreatie besteedt de Treeker Wissel, in overleg met de opdrachtgever, ook aandacht aan educatieve activiteiten rondom natuurbeheer met schaapskuddes. Een voorbeeld is de bijdrage aan het jaarlijkse oogstfeest op Landgoed Den Treek-Henschoten.