06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Op zaterdag 18 maart was het lammetjesdag bij de schaapskudde. Er was veel toeloop; jong en oud hebben de lammetjes kunnen aaien.

Een van de vrijwilligers gaf uitleg over de gang van zaken, en demonstreerde hoe de hond en de lammetjes aan elkaar konden wennen.