06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Nieuwsberichten

De schapen worden geschoren op 7 juni 2018

Op donderdag 7 juni as. worden de schapen geschoren. Dit zal gebeuren naast de parkeerplaats nabij het Treekerpunt. De toegang is gratis. https://goo.gl/maps/9YXPAHonK252 Tot dan!

Er zijn weer lammetjes!

De kudde zit inmiddels midden in de lammerperiode. Het aantal lammetjes groet gestaag. Er zijn heel veel tweelingen en zelfs een aantal drielingen. De eerste lammetjes staan inmiddels buiten. Soms kruipen ze lekker bij mama tegen de kou, maar meestal dartelen ze...

Drone beelden van de kudde

Op dinsdag 17 oktober maakte Hans Geurtsen vanuit de lucht mooie beelden van de kudde. Geniet van de prachtige beelden: https://www.youtube.com/watch?v=ea0mCOPus08  

Dinsdag 30 mei as. schapen scheren

De schapen van de kudde zullen op dinsdag 30 mei a.s. geschoren worden. Dit zal gebeuren bij het Treekerpunt aan de Treekerweg. Het scheren is vrij toegankelijk voor...

Onderhoud zwerfsteneneiland

De schapen van de Treeker Wissel komen op veel bijzondere plekjes. Sinds kort is het Zwerfsteneneiland in Maarn daaraan toegevoegd. Nu het eiland grondig is opgeknapt is het aan de schapen om de begroeiing kort te houden. Afgelopen week kwamen ze er voor de eerste...

Treeker lammetjesdag op woensdag 19 april

Er zijn dit jaar 233 lammetjes geboren bij de Schaapskudde De Treeker Wissel. Op woensdagmiddag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een deel van deze lammetjes komen bekijken. De schaapsherder, de schapen en hun kroost zijn te vinden op het weiland op de hoek van...

Lammetjesdag was een succes

Op zaterdag 18 maart was het lammetjesdag bij de schaapskudde. Er was veel toeloop; jong en oud hebben de lammetjes kunnen aaien. Een van de vrijwilligers gaf uitleg over de gang van zaken, en demonstreerde hoe de hond en de lammetjes aan elkaar konden wennen.

Volop lammetjes

Inmiddels zijn zo'n 80 lammetjes geboren. Ongeveer 1/3 van wat we verwachten. Bijzonder was de geboorte van een drieling, die op de foto wordt geshowd door twee vrijwilligers.

Eerste schapen naar binnen.

Op 4 februari is de eerste groep “moeders in spe” de stal ingebracht. Het wachten is op de eerste lammetjes. De rest van de drachtige schapen loopt nog in de wei, in de buurt van de stal. Zij lammeren wat later. Dan hebben we ook nog een grote groep “overhouders”...

Schapen en verkeer….

Bij het verplaatsen van de kudde lopen we vaak over de weg en moeten we soms drukke kruisingen oversteken. Bij zo'n verplaatsing lopen er meestal 2 begeleiders met getrainde bordercollies aan de voorkant, om de route aan te geven en te zorgen dat de schapen hen niet...