06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Nieuwsberichten

Richting aflammer-stal

Op 14 januari is de groep drachtige schapen verhuisd van Landgoed Den Treek naar het buitengebied van Leusden. Het was een flinke wandeling over Den Treek (foto), door Leusden en door het buitengebied. Doel was de omgeving van de stal waar over enkele weken de eerste...

Het scheiden van de schapen

Met prachtig weer zijn op 5 januari de drachtige schapen gescheiden van de niet-drachtige en hebben we nu dus 2 groepen, die ongeveer even groot zijn. Bij de niet-drachtige schapen zijn, behalve de ooien die niet drachtig zijn geworden, ook de "lammeren" van vorig...

Op zoek naar Brook

Op 1e kerstdag-avond werd Brook, één van de bordercollies van José Struik aangereden op de Langesteeg te Leusden. De hond vluchtte weg en kwam niet meer terug. De hele nacht werd er naar hem gezocht. Ook de hele 2e kerstdag waren er tal van vrijwilligers op zoek naar...

Fijne feestdagen

Schaapskudde TreekerWissel wenst iedereen prettige feestdagen en alvast een gelukkig 2017.

Meet & greet

Op zaterdag 17 december 2016 was er de jaarlijkse Treeker-kerstwandeling, georganiseerd door het landgoed. Halverwege ontmoetten de deelnemers onze kudde, die een sterke band heeft met het landgoed. Er werd het nodige verteld en we trokken een stukje gezamenlijk op.

Belhamel

Van oudsher is een belhamel een gecastreerde ram die deel uitmaakt van de kudde. Hij werd vaak het "leidschaap" en kreeg een bel om. Onze kudde (ooien) heeft ook zo'n ram, met de mooie naam James. Hij kreeg onlangs voor het eerst een tijdje de bel om, om te wennen....

Gek op dennennaalden

In deze tijd van het jaar, zo tegen de winter, zijn de schapen verzot op dennennaalden. Ook toppen ze de heidestruiken. Zo zijn er ieder jaargetijde de favoriete lekkernijen.

“Pret-echo’s”

Op 26-11-2016 werden alle gedekte schapen gescand. op de echo's bleek dat we vanaf half februari ruim 230 lammetjes kunnen verwachten. Er zijn bijna 60 tweelingen in aantocht, de rest zijn eenlingen. Het was een drukke dag waarbij veel vrijwilligers in actie kwamen.

Herfst

Woeste luchten en ruig weer. Het hoort erbij en is ook prachtig. De laatste periode van het begrazingsseizoen is aangebroken. Momenteel zijn we veel te vinden op Den Treek.