06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

De schapen van de Treeker Wissel komen op veel bijzondere plekjes. Sinds kort is het Zwerfsteneneiland in Maarn daaraan toegevoegd.

Nu het eiland grondig is opgeknapt is het aan de schapen om de begroeiing kort te houden. Afgelopen week kwamen ze er voor de eerste keer.