06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Er zijn dit jaar 233 lammetjes geboren bij de Schaapskudde De Treeker Wissel.

Op woensdagmiddag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een deel van deze lammetjes komen bekijken. De schaapsherder, de schapen en hun kroost zijn te vinden op het weiland op de hoek van de Buurtweg en de Paradijsweg (weiland van de Oogstdag).

Komt u alstublieft zoveel mogelijk op de fiets, want de parkeergelegenheid is beperkt.